Viktig information gällande klimatbonus

23 nov 2023

Regeringen beslutade den 7 november 2022 att avveckla systemet med klimatbonus för bilar med låga utsläpp av Co2 från den 9 november 2022. Detta väcker frågor varför vi vill förtydliga vad som händer nu och framgent.

Om ni saknar klimatbonus för någon bil som tagits i trafik för mer än 7 månader sedan, kontakta din kontaktperson hos Swedbank eller AutoPlan för kontroll och utredning. Notera att detta enbart gäller leasing, bilar på avbetalning hanteras direkt av kund.

För bilar med låga utsläpp som tas i trafik eller beställts fram t o m den 8 november 2022 betalar Transportstyrelsen ut klimatbonus under förutsättning att ett antal villkor är uppfyllda. Exakta villkor finns tillgängliga på Transportstyrelsen hemsida under rubriken Bonus Malus. Notera att det är otydligt angivet att bilen tagna i trafik från den 12 juli 2022 maximalt får ha ett nybilspris om 700.000 kr enligt Skatteverkets listor för att överhuvudtaget komma ifråga för klimatbonus.

En annan viktig förutsättningen är att medel för klimatbonus som avsätts i budgeten kan ta slut. Om avsatta medel tar slut uteblir utbetalning till dess Riksdagen eventuellt beslutar om ytterligare medel, klimatbonus kan följaktligen helt utebli.

För bilar uttagna på leasing från Swedbank gäller att ansökan om klimatbonus görs av Swedbank som erhåller utbetalning av klimatbonusen. Swedbank minskar baspriset (investeringsvärdet exklusive moms) med klimatbonusen varefter omräkning av fakturerade leasingavgifter sker.

Bilar tagna i trafik fram till den 8 november 2022

För rubricerade bilar sker utbetalning av klimatbonus tidigast 6 månader efter leverans under förutsättning att villkoren för klimatbonus är uppfyllda och att leasingbolaget skrivit på och skickat in ansökan. Samtliga bilar som tagits i trafik fram till den 8 november bör ha fått klimatbonus senast juli 2023.

Bilar tagna i trafik från den 9 november 2022 beställda före den 9 november

För rubricerade bilar som uppfyller kraven skickar Transportstyrelsen ut ansökningshandlingar som skall skrivas på av Swedbank under förutsättning att beställning skett före den 9 november, kopia av beställning skall bifogas. Normalt har beställningen gått direkt från Swedbank till leverantör men även direkt beställning från leasingkund till leverantör är godkänd enligt Transportstyrelsen regelverk. Även här gäller att utbetalning tidigast sker 6 månader efter det att bilen tagits i trafik.

Klimatbonusen skall vara helt avvecklat den 1 juni 2024 och omfattar bilar beställda bilar före den 9 november och tagna i trafik fram till den 31 mars 2024. Den långa tiden är avsedd att hantera problemet med långa leveranstider, ansökan måste var inlämnad till Transportstyrelsen den 31 maj 2024.