Hållbarhet och Miljö

  • Elektrifierad vagnpark
  • Laddning
  • Bilpolicy och rådgivning
  • Miljörapport

ELEKTRIFIERAD VAGNPARK

Vi behöver alla bidra till att vår gemensamma miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt, för att vi som samhälle ska nå det klimatavtal som är satt till 2030 och för att vara fossilfria till 2045. Därför arbetar vi aktivt för att skapa de bästa förutsättningarna för våra kunder genom att kunna erbjuda en så elektrifierad vagnpark som möjligt.

  • Vi hjälper er att välja rätt elektrifierad bil, anpassad efter era behov, med stöd av vårt TCO-verktyg.
  • Vi ser till att skapa de bästa förutsättningarna för laddning i hemmet, på kontoret och längs med vägen.
  • Vi levererar detaljerad miljöstatistik för att underlätta och förenkla er miljöuppföljning.

LADDNING

Vi samarbetar med ett flertal aktörer som erbjuder allt från laddboxar och laddbrickor till hantering av hemmaladdning.

Urval av våra samarbetspartners:
Northe
OKQ8 Elbilsladdning
Cirkle K Laddning
MER

Kontakta oss för mer information.

BILPOLICY OCH RÅDGIVNING

En miljöinriktad bilpolicy är ett mycket viktigt styrmedel för att ditt företag ska kunna arbeta för en fossilfri vagnpark. För att det ska bli lättare att kunna möta framtidens miljökrav och ställa om till en helt fossilfri vagnpark, hjälper vi till att ta fram en skräddarsydd, miljöanpassad bilpolicy som är uppdaterad efter rådande regelverk.

För oss är personlig rådgivning en viktig del i vårt erbjudande. Vi ser till att hjälpa ditt företag att navigera er fram i bilrelaterade frågor genom både rådgivning och löpande uppföljningsmöten.

Varje år genomför vi våra uppskattade miljöseminarier.  Vi bjuder in kunnigt branschfolk, politiker och andra leverantörer för att skapa ett forum där du som kund bland annat får ta del av den senaste, viktigaste och mest relevanta informationen om:

  • Nuvarande, förändrade och kommande miljö- och skatteregler.
  • Miljö och hållbarhet.
  • Hur andra företag arbetar med dessa frågor idag.

MILJÖRAPPORT

Med stöd av vårt rapportverktyg kan du enkelt ta fram miljörelaterad statistik över företagets samtliga bilar. Du får bland annat fram statistik över körda mil, snittförbrukning och bilarnas faktiska koldioxidutsläpp.