Vanliga frågor och svar

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna.

Allmänt

Vad är autoplan?

AutoPlan är en del av Swedbank AB. Vi finansierar och administrerar vagnparker åt företag med fler än tio bilar.

VAD ÄR LEASING?

Leasing är ett sätt att finansiera ett fordon, maskiner eller inventarier, åt en person eller åt ett företag, under en viss period för en fast månadskostnad. Det finns i huvudsak två former av leasing; finansiell leasing och operationell leasing. AutoPlan arbetar i huvudsak med finansiell leasing av personbilar och lätta lastbilar åt företag. Finansiell leasing innebär att det är kunden som äger restvärdesrisken och ansvarar för fordonet fullt ut.

Produkter

VILKA PRODUKTER HAR AUTOPLAN?

Förmånsbilar: Bilar som föraren får använda både i tjänst och privat. AutoPlan beräknar förmånsvärden och eventuella andra löneavdrag som arbetsgivaren bestämt enligt sin bilpolicy.

Personalbilar:
 Förmånsbilar till anställda som betalas av den anställde via bruttolöneavdrag. AutoPlan kalkylerar kostnaderna och gör löpande uppföljningar.

Bruksbilar/Servicebilar
: Bilar som enbart används i tjänst.

TJÄNSTER

VILKA TJÄNSTER HAR AUTOPLAN?

Körjournalshantering: Rapportering av körda mil sker med mobilt bank-ID via vår webbplats. Dessa rapporteras senast den fjärde varje månad.

Fakturahantering: Service, reparationer, däck, skatter med mera. Verkstäder, serviceställen och myndigheter fakturerar AutoPlan som kontrollerar och betalar kostnaderna. Dessa vidarefaktureras sedan till förare eller kund.

Fordonsförsäljning:
AutoPlan samarbetar med Trading Solutions Sverige AB som säljer bilar på uppdrag av AutoPlans kunder. Försäljningsuppdrag registreras via vår webbplats.

Drivmedel, laddning:
AutoPlan samarbetar med de stora drivmedelsbolagen (Circle K, Shell, OKQ8 och Preem). För laddning av elbilar samarbetar vi med MER och Northe. Drivmedelskort och laddbrickor beställs via AutoPlan Support.

Lönerapportering:
I början av varje månad skickar AutoPlan en lönefil till kundernas löneavdelningar med information om förmånsvärden, löneavdrag, trängselskatter med mera. Dessa kostnader ska belasta förarnas löner.

BESTÄLLA BIL

HUR BESTÄLLER MAN EN BIL VIA AUTOPLAN?

Du som förare tar kontakt med en billeverantör som är godkänd av din arbetsgivares bilpolicy. Från dem får du en offert på den bil du är intresserad av. Se till att den uppfyller arbetsgivarens krav. Därefter lägger du i inloggat läge upp en beställning i vår kundportal och följer de steg som finns. Beroende på upplägg kan det behövas en ifylld kalkyl, denna hittar du i kundportalen alternativt via ditt företag.

OBS! AutoPlan har inga bilar i lager.

VILKEN TYP AV BIL FÅR JAG BESTÄLLA?

Detta styrs av din arbetsgivares bilpolicy. I den hittar du vilken typ av märke, modell, pris och utrustning som du har rätt att beställa.

Hos oss finns olika typer av leasingupplägg beroende på vilken typ av leasingmodell som din arbetsgivare har. De vanligaste är:

Förmånsbil
En förmånsbil är en bil som föraren får bruka både i tjänst och privat. Föraren blir då förmånsbeskattad.

Personalbil
En personalbil är en kostnadsneutral lösning för din arbetsgivare samtidigt som det ger föraren möjlighet att ta ut en bil via företaget. Med detta upplägg står du som förare för kostnaden på bilen genom ett bruttolöneavdrag (BLA). Eftersom det räknas som en förmån blir föraren förmånsbeskattad.

Bruksbilar/servicebil
En bruksbil/servicebil är en bil som endast används i tjänst. Föraren förmånsbeskattas inte.

FÖRMÅNSVÄRDE

VAD ÄR FÖRMÅNSVÄRDE?

När en anställd tilldelas en bil som denne har rätt att nyttja privat ska den anställde förmånsbeskattas.

Förmånsvärdet är baserat på bilens pris inklusive extrautrustning. Kika på Skatteverkets webbplats för beräkning för enskilda bilmodeller, se länk nedan:

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/bilforman/bilformansberakning

Förmånsvärdet justeras löpande beroende på eventuella förändringar i regelverk och av nyckeltal (prisbasbelopp och statslåneränta).

GER EN BEGAGNAD BIL ETT LÄGRE FÖRMÅNSVÄRDE?

En begagnad bil genererar inte automatiskt ett lägre förmånsvärde. Förmånsvärdet beräknas alltid på bilens (inklusive extrautrustning) pris när den var ny. En viss möjlighet till reducering finns om bilen är äldre än sex år.

VAD INNEBÄR 3000-MILSREGELN?

Om du har förmånsbil och kör mer än 3 000 mil i tjänst under ett kalenderår har du rätt till reducering av förmånsvärdet med 25 %.

SPELAR DET NÅGON ROLL NÄR I MÅNADEN JAG TAR UT MIN NYA BIL?

Ja, du beskattas alltid för hela månaden oavsett när i månaden du hämtar din nya bil. Det är alltså mest fördelaktigt att hämta den i början av månaden.

Om du däremot redan har en bil via AutoPlan och byter till en ny, beräknas förmånsvärdet om på din nya bil. Du beskattas då för den bil du haft längst den aktuella månaden.

FÖRSÄKRING

ÄR MIN BIL FÖRSÄKRAD?

Ja, bilen är försäkrad i samma ögonblick som bilen ställs på i trafik och ägare registreras i bilregistret. Detta enligt det försäkringsavtal din arbetsgivare tecknat.

För nya bilar gäller (i de flesta fall) att det ingår tre års vagnskadeförsäkring i köpet och att arbetsgivaren då tecknar en halvförsäkring som komplettering. Vagnskadeförsäkringen täcker skador på den egna bilen och halvförsäkringen innehåller trafikförsäkring, glas, vilt och annat som arbetsgivare avtalat.

Gällande självrisk så varierar den beroende på vilken bil det är samt vilket försäkringsbolag som din arbetsgivare använder. Kontrollera i ditt arbetsgivares bilpolicy för att se vilka typer av försäkringar ditt företag har.

HUR ANMÄLER JAG EN SKADA?

Har din arbetsgivare egna försäkringslösningar kontaktar ni ert försäkringsbolag direkt.

Om din arbetsgivare har AutoPlans försäkringsupplägg anmäler ni skador till vår Försäkringsservice. Den nås via vår Support på 0771-22 00 00, knappval Försäkringsservice eller via e-post på insurance@autoplan.se

SERVICE OCH REPARATION

HUR SERVAR/REPARERAR JAG MIN BIL?

Om du behöver serva eller reparera din bil så vänder du dig till verkstad för aktuellt bilmärke. Verkstaden fakturerar sedan AutoPlan för utfört arbete. Ange följande faktureringsadress:

FÖRETAGETS NAMN
C/O AUTOPLAN
105 34 STOCKHOLM

De kan också skicka fakturan som PDF via e-post till fakturor@autoplan.se

HYRBIL

HUR ORDNAR JAG EN HYRBIL?

Om du behöver en hyrbil som inte går via försäkringen eller via verkstad, eller om du fått godkänt att ha en hyrbil innan ordinarie bil levereras, så har vi avtal med följande leverantörer:

Hertz
Europcar
Mabi

Kostnaden regleras via den ordinarie bilen.

Om hyrbilen är en del av ett försäkringsärende, det vill säga att försäkringsbolaget ska betala hela eller delar av kostnaden för hyrbilen, bör du stämma av med försäkringsbolaget vilka hyrbilsföretag de samarbetar med. Det är viktigt att meddela hyrbilsföretaget försäkringsärendets skadenummer, så att rätt kostnad faktureras till rätt ställe.

VAD HÄNDER OM JAG FÅR DRIFTSTOPP?

Om du får ett tillfälligt driftstopp med din bil ska du i första hand kontakta ditt bilmärkes vägassistans/mobilitetsgaranti. Kontrollera i bilens handlingar/servicebok om detta finns.

Om det saknas kontaktar du oss på 0771-22 00 00 och väljer knappval Assistans. Eventuell kostnad för tjänsten faktureras av utföraren via AutoPlan till kunden.

utlandskörning

Vad gäller för utlandskörning?

För utlandskörning behöver du först kontrollera med din arbetsgivare att du får köra din tjänstebil utomlands. Medtag fullmakt underskriven av närmaste chef som intygar att du får köra fordonet utanför Sverige. Ska du köra utanför EES-området bör du även ha ett internationellt körkort.

Förutom fullmakten rekommenderar vi att du alltid har med registreringsbeviset del 1 (blå) tillsammans med dig i bilen när du åker utomlands. Om du saknar det blå registreringsbeviset kan vi beställa ett nytt åt dig. Notera att det bara är det senast utfärdade registreringsbeviset som är giltigt.

I många europeiska länder måste du även ha en miljödekal synlig i framrutan för att få köra i till exempel storstadsområden. Du kan läsa mer om vilka miljödekaler som kan behövas på din resa här.

I en del länder krävs ett grönt kort som visar att du har ett trafikförsäkrat fordon. Du kan läsa mer om vilka länder som kräver det här. Grönt kort beställer du direkt från försäkringbolaget, så se till att ha god framförhållning för att hinna få detta innan avresa.

Om du råkar ut för en olycka utomlands ringer du SOS international (+45)7010 5050, som är en gemensam larmcentral för de nordiska försäkringsbolagen. Spara gärna numret i din telefon ifall olyckan är framme.

DRIVMEDELSKORT

VILKA DRIVMEDELSKORT KAN JAG HA?

Vi har avtal med följande drivmedelsleverantörer:

OKQ8 Bensin, diesel, el
Circle K Bensin, diesel, el
Shell Bensin, diesel
Preem Bensin, diesel, naturgas
Mer El
Northe El

 

Du kan välja fritt mellan dessa och även ha flera olika. Drivmedelskort och laddbrickor beställs via vår Support.

VAD GÖR JAG OM MITT KORT ÄR BORTTAPPAT ELLER STULET?

Om du har förlorat ditt kort ska du omedelbart ringa till AutoPlan Support och spärra det. Är det utanför ordinarie öppettider kommer ditt samtal kopplas vidare till Swedbanks Kundcenter.

PARKERINGSBÖTER

SKA JAG BETALA MIN PARKERINGSBOT?

Ja, du ska alltid betala p-boten inom föreskriven tid.

VAD GÖR JAG OM JAG HAR FÅTT EN PARKERINGSBOT SOM JAG ANSER ÄR FELAKTIG?

Om du har fått en p-bot som du anser är felaktig ska du börja med att titta om det står parkeringsanmärkning eller kontrollavgift på anmärkningen. En parkeringsanmärkning ska du betala även om du tänker bestrida den. Om du däremot ska bestrida en kontrollavgift vänder du dig till det privata parkeringsbolag som utfärdat avgiften. Om du anser att kontrollavgiften är felaktig ska du inte betala den då det innebär att du accepterar avgiften.

För att bestrida en p-bot behöver du en fullmakt som du beställer från oss. Logga in i kundportalen och skapa ett supportärende så hjälper vi dig.

JAG HAR FÅTT AVDRAG PÅ MIN LÖN FÖR EN PARKERINGSBOT, VARFÖR?

Om du har blivit debiterad av oss för en parkeringsbot beror det på att du inte har betalat originalboten alternativt betalat den för sent. Påminnelsen skickas till oss och vi betalar den alltid direkt. För det tar vi ut en administrativ avgift. Kreditering vid dubbelbetalning sker retroaktivt.

Körjournal

HUR RAPPORTERAR JAG KÖRJOURNAL/MÄTARSTÄLLNING?

Beroende på vilken typ av bil (bruksbil, servicebil, förmånsbil, personalbil) du kör ska du antingen rapportera körjournal eller mätarställning. Oavsett vilket görs detta senast den fjärde varje månad då föregående månad rapporteras. Detta görs via vår kundportal, se länk nedan:

AutoPlan – Professional Fleet Management

Körjournalen behöver tre värden i kilometer för att kunna rapporteras:

– Ingående mätarställning för perioden

– Totalt antal tjänstekilometer för perioden

– Utgående mätarställning för perioden

Din privata andel kommer då att räknas ut och registreras automatiskt.

Om du endast ska rapportera din mätarställning anger du denna i mil senast den fjärde varje månad.

KOSTNADER

HUR REDOVISAS KOSTNADERNA?

I början av varje månad får du en rapport på alla kostnader vi har fått in på din bil under föregående månad. Rapporten heter Förarredovisning och i den är kostnaderna specificerade per det datum som kostnaden uppstod. Kostnaden och momsen är separerade på rapporten.

I de fall en kreditering uppkommit syns det som en normal post, med ett minus(-)tecken efter summan.

Om du önskar mer information kring en specifik kostnadspost kontaktar du AutoPlan Support. Det görs enklast via inloggat läge i vår kundportal.

VAD ÄR EN KALKYL?

Beroende på din arbetsgivares upplägg och typ av förmånsbil så kan det behövas en kalkyl som visar den kostnad och det förmånsvärde som kommer att belasta dig som förare. Kalkylen görs med hjälp av den offert som du tidigare har fått från bilhandlaren. I kalkylen kommer de flesta kostnader att vara inkluderade (däck, service, försäkring med mera). Parkering, drivmedel, trängselskatter och infrastrukturavgifter faktureras dock separat.

Observera att de kalkyler som görs i samband med beställningen är preliminära och kan komma att ändras när bilen sedan är levererad.

Kika i vår kundportal eller hos din arbetsgivare för att se om du behöver en kalkyl vid beställning.

HUR FUNGERAR DET MED TRÄNGSELSKATTER OCH INFRASTRUKTURAVGIFTER?

Du kan via din Förarredovisning som du får en gång i månaden se de trängselskatter och infrastrukturavgifter AutoPlan betalat. OBS att trängselskatt faktureras av Transportstyrelsen med ungefär två månaders fördröjning. Kostnaden hanteras via ditt lönekontor. Om du ska ha ersättning hanteras detta via din arbetsgivare.

Om du som förare behöver veta kostnaderna tidigare (det vill säga innan de två månaderna) kan du logga in på Transportstyrelsen med hjälp av det blåa registreringsbeviset du fått skickat till dig.

HUR HANTERAS UTLÄGG?

Om du av någon anledning inte har kunnat använda våra drivmedelskort eller att kostnaden inte kan faktureras skickar du in utläggen till oss. Detta görs via inloggat läge i kundportalen alternativt via post till:

Swedbank AB
AutoPlan Utlägg
105 34 Stockholm

Observera att utlägg endast görs i undantagsfall! Som regel används drivmedelskorten till alla inköp som görs gällande bilen. Utlägg under 200 kronor godkänns inte.

HUR FUNGERAR DET MED BRÄNSLE/DRIVMEDEL?

Hanteringen kring hur drivmedlet regleras mellan förare och företag varierar med företagets upplägg samt val av drivmedel. Kika i ditt företags bilpolicy för att se vad som gäller för dig.

BESIKTNING

HUR VET JAG NÄR DET ÄR DAGS ATT BESIKTIGA BILEN?

Ungefär en månad innan det är dags för besiktning får du ett meddelande från oss som innehåller kallelse till Bilprovningen och en rekvisition. Du bokar själv tid hos en av de besiktningsfirmorna som är namngivna i rekvisitionen. Rekvisitionen överlämnar du vid besiktningen så skickar de fakturan till oss.

VAD GÖR JAG OM JAG HAR TAPPAT BORT REKVISITIONEN?

Om du har tappat bort rekvisitionen kontaktar du AutoPlan Support. Det görs enklast via inloggat läge i vår kundportal.

HUR BETALAR JAG BESIKTNINGEN?

Du använder rekvisitionen som du fått från oss. Överlämna den vid besiktningen så skickar de fakturan till oss.

HJUL/DÄCK

HUR FUNGERAR DET MED HJUL/DÄCK?

Sommarhjul ingår i bilens pris medan vinterhjul köps separat eller ingår i offerten för din bil. Kontrollera ditt företags bilpolicy för att se vad som gäller för dig. Inköp av vinterhjul är förmånsgrundande. I de fall du behöver nya hjul/däck, däckskifte eller förvaring av dina hjul/däck är ni välkomna att använda er av någon av våra däckpartners:

Däckia
Euromaster
Vianor

NÄR MÅSTE JAG BYTA TILL VINTERDÄCK?
En personbil klass I, personbil klass II (husbil) med en totalvikt på högst 3,5 ton, lätt lastbil och lätt buss måste enligt lagen använda vinterdäck under perioden 1 december till 31 mars om det är vinterväglag. Dubbdäck är tillåtet under perioden 1 oktober till 15 april.

FÖRSÄLJNING

HUR GÖR JAG OM JAG VILL SÄLJA MIN BIL?

Börja med att kontrollera din arbetsgivares bilpolicy för att se exakt vad som gäller. Vid försäljning via vår samarbetspartner Trading Solutions kan du välja mellan två olika tjänster – Basservice eller Fullservice.

Fullservice
Trading Solutions hämtar bilen, testar, värderar, tvättar, fotograferar och säljer. Kunden anger i sitt uppdrag var bilen är, när den är tillgänglig och kontaktuppgifter till den som har nycklarna. Bilen ska vara komplett med samtliga hjul, nycklar, laddkablar, mattor, insynsskydd och servicebok. Efter avslutad auktion får man ta ställning till priset innan bilen säljs.

Basservice
Kunden ombesörjer själv att bilen testas, värderas och fotograferas och att dessa dokument skickas in till Trading Solutions när man anmäler ett försäljningsuppdrag.

VAR LÄMNAR JAG BILEN VID FÖRSÄLJNING?

Bilen lämnar du enklast där du hämtar ut din nya bil. I uppdraget fyller du enkelt i var du lämnat bilen och vem transportbolaget ska kontakta för att hämta upp den. Det viktiga är att nyckeln finns tillgänglig under dagtid.

HUR BERÄKNAS FÖRMÅNSVÄRDET VID FÖRSÄLJNING?

Förmånsvärde utgår för hela månaden oavsett hur många dagar du använt bilen under den aktuella månaden.

VEM TILLFALLER ETT EVENTUELLT ÖVERSKOTT VID FÖRSÄLJNING?

Har du en personalbil går eventuellt överskott av försäljningen in på ditt bilkonto. Om du har en tjänstebil tillfaller överskottet din arbetsgivare.

NÄR SKA JAG LÄMNA IN DEN GAMLA BILEN?

Lämna ifrån dig den gamla bilen innan eller i samband med att du hämtar ut din nya bil, så att du inte blir belastad med två förmånsvärden. Om du byter bil i mitten av månaden beskattas du för den bil du haft längst den aktuella månaden.

VÅRA SAMARBETEN

SAMARBETE Försäkring

AutoPlan samarbetar med Folksam som våra kunder har rätt att ansluta sig till. I och med det får man också tillgång till AutoPlans Försäkringsservice som är en egen kundtjänst för försäkringsärenden. De nås via vår Support på 0771-22 00 00, knappval Försäkringsservice eller via e-post på insurance@autoplan.se.

Samarbete Däck

AutoPlan samarbetar med Däckia, Euromaster och Vianor. Alla våra kunder är välkomna att köpa, skifta och säsongsförvara däck till förmånliga priser.

 

Samarbete Drivmedelskort/El-laddning

AutoPlan samarbetar med de stora drivmedelsbolagen Circle K, Shell, OKQ8 och Preem. För laddning av elbilar har vi ett samarbete med MER och med Northe. Drivmedelskort och laddbrickor beställs via vår Support. Den nås enklast via inloggat läge i vår kundportal.

Samarbete Parkering

Du kan ansluta din bil till AutoPlan via appen Easypark. Fakturering av parkeringskostnaden sker då via oss. För att ansluta, vänligen kontakta AutoPlan Support.

 

Samarbete Assistans

Om du via ditt bilmärke har en mobilitetsgaranti kontaktar du dem i första hand.
Via AutoPlan Support kan du annars komma i kontakt med REDGO (f.d Falck) dygnet runt. De kan hjälpa till vid oväntade driftsstopp (motorstopp, punktering med mera).

Samarbete Tvätt

OKQ8 och Mjuk Biltvätt erbjuder AutoPlans kunder tvättabonnemang med betalning via AutoPlan.

Samarbete Hyrbil

AutoPlan samarbetar med Hertz, Europcar och Hyrbil för hyrbilar, både för kortare och längre perioder.