Om personuppgifter

Här hittar du information om AutoPlans behandling av personuppgifter.

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) tillämpas vid behandling av personuppgifter.

PERSONUPPGIFTER HOS AUTOPLAN

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är levande. Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en enskild person. Det kan vara en ensam uppgift, t.ex. personnummer, eller flera uppgifter som tillsammans identifierar en person, t.ex. förnamn och bostadsadress.

Behandling av personuppgifter är varje form av användning av personuppgifter, t.ex. insamling, registrering och lagring.

AutoPlan är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i AutoPlans verksamhet.

I AutoPlans verksamhet förekommer personuppgifter i vårt ärendehanteringssystem, ekonomisystem samt i vår e-posthantering. I ärendehanteringssystemet registrerar vi endast namn i förekommande fall. Vid kontakt med AutoPlan via e-post behandlar vi namn när e-postadressen innehåller ett namn.

På autoplan.se används kakor. Mer information om de kakor som används på autoplan.se finns på sidan Om kakor.

Personuppgifter som ingår i allmänna handlingar hanteras och sparas enligt vad som föreskrivs i tillämpliga lagar och föreskrifter.

Du har rätt att få veta om AutoPlan behandlar personuppgifter som rör dig. Kontaktuppgifter till AutoPlan hittar du längre ner.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och det är dit du vänder dig om du har klagomål som rör behandling av personuppgifter.

Information om GDPR och dina rättigheter finns på Datainspektionens webbplats.

KONTAKTUPPGIFTER OCH PERSONUPPGIFTSANSVARIG

AUTOPLAN