Green Fleet

Som ett led i Swedbanks höga ambitioner inom hållbarhet erbjuder AutoPlan nu Green Fleet. Ambitionen är att hjälpa till att minimera våra kunders klimatavtryck och optimera er gröna vagnpark.

Målet består bland annat i att uppnå en så stor andel som möjligt av klimatfordon i enlighet med EU:s Taxonomi. Det innebär personbilar med mindre utsläpp än 50 gram CO2/km fram till 2026, därefter endast rena elbilar.

INITIATIVET

För att bidra till målet att svenska inrikestransporter ska minska med 70 procent till 2030 vill vi stötta våra kunder på den gröna resan. Det går att nå ambitionen att en genomsnittsflotta kan ta sig till 80 procent personbilar inom Taxonomin vilket motsvarar 30 procent för lätta lastbilar.

Vårt paket grundar sig i en inventering av nuläget och era behov. Utifrån det sätter vi en åtgärdsplan för att ni ska nå era mål.

Vill du veta mer om företagets förutsättningar och hur vi kan hjälpa till? Kontakta oss

HÅLLBART ERBJUDANDE

Vill ni veta mer om Swedbanks hållbara erbjudanden?

Det kan verka enkelt att fatta ett beslut om att ”bli grön”. Man bestämmer sig för att enbart köpa fordon som följer EU:s Taxonomi så har man förr eller senare en Green Fleet. Men vår ambition är inte att bara arbeta med utbudet, det vill säga val av fordon. Vi fokuserar också på varifrån finansieringen kommer, hur ni kan få till kringliggande förutsättningar och hur ni kan följa upp er gröna resa.

Vill du veta mer om Swedbanks syn på hållbart företagande? Hållbarhet Läs mer här

RÅDGIVNING

Vår erfarenhet som marknadsledare inom Fleet management ger dig tillgång till rådgivning och hjälp att sätta upp en policy med mål för Green Fleet.

Vi stöttar dig i varje del av den gröna resan:

 1. Avsiktsförklaring
 2. Inventering
 3. Förflyttning/Målbild
 4. Åtgärdsplan

Till exempel kan vi stötta med kontakter och flöden för el som drivmedel, att skriva gröna bilpolicys samt med infrastruktur och körprofilsfrågor.

REFINANSIERING

Swedbank är en av Sveriges största banker med ständiga upplåningsbehov på många miljarder. En allt större del av upplåningen sker via Swedbanks gröna obligationer. För att obligationer ska klassificeras som ”gröna” ska tilltänkt investering uppfylla vissa kriterier. Det kan handla om allt från gröna objekt och solceller till smarta hus och bilar. Och det är här som AutoPlan och Green Fleet kommer in.

Om du som kund väljer att köpa gröna bilar öppnar vi för dem som en del i hållbara obligationer. Då kan vi möjliggöra grön finansiering genom hela flödet.

RAPPORTERING

 • Vi erbjuder data och statistik för att möjliggöra er gröna resa.
 • Andel klimatutsläpp i tjänst
 • Nyttjandegradsanalys av vagnpark
 • Utsläpp per drivmedelstyp
 • Utsläpp per kostnad
 • Trendanalys – Takt, Trösklar och projicerat resultat
 • Outliers – vi hjälper er att hitta de bilar som ligger utanför era mål och föreslår åtgärder

VILL DU VETA MER OM GREEN FLEET?