Nytt kring förmånsvärden, Bonus malus och klimatbonusar

30 sep 2022

Reglerna för fordon har ändrats många gånger. 2022 var inget undantag. Här får du veta vad som gäller nu och vilka ändringar som kommer träda i kraft 1 januari 2023.

Om förmånsvärdet

Är du anställd i ditt bolag och använder en bil som bolaget äger för privata ändamål, i mer än ringa omfattning*, ska du förmånsbeskattas. Förmånsbeskattningen grundar sig på ett årsförmånsvärde, som fördelas ut över årets tolv månader.

Årsförmånsvärdet räknas fram som summan av följande poster:

 • 13 % av det förmånsgrundande beloppet, som är nybilspriset + all extra utrustning
 • Det förmånsgrundande beloppet x 1,35 %
  (som är 70 % av statslåneräntan för november året innan eller 0,5 % om räntan är lägre + 1 procentenhet)
 • 29 % av prisbasbeloppet
 • bilens fordonsskatt (se nedan)

*Med ringa omfattning menas att du använder företagets fordon privat mindre än 100 mil eller vid färre än 10 tillfällen.

Förmånsvärdet kan sänkas med miljövänlig teknik

Fordon som tas i trafik den 12 juli 2022 eller senare kan få sänkt nybilspris i uträkningen ovan, olika mycket beroende på hur bilen drivs:

 • El- och vätgasfordon får sänka med 350 000 kr
 • Laddhybrider får sänka med 140 000 kr
 • Gasbilar får sänka med 100 000 kr

OBS! Nybilspriset får aldrig reduceras med mer än 50 procent.

Aviserade ändringar 2023

Regeringen har inte aviserat några ändringar av förmånsvärdet. Men eftersom prisbasbeloppet stiger till 52 500 kr 2023 och statslåneräntan sannolikt också blir högre kommer förmånsvärdena att stiga.

Om fordonsskatten

Sedan 1 juli 2018 beräknas fordonsskatten efter hur stora koldioxidutsläpp bilen har. Systemet kallas Bonus malus och innebär att fordon med låga utsläpp, gram/km, får lägre skatt än fordon med höga utsläpp.

Så här beräknas fordonsskatten från 1 juni 2022:

 • Grundbelopp – 360 kr/år
 • Malus – utsläpp på mellan 76 och 125 gram/km beskattas med 107 kr/gram. Högre utsläpp beskattas med 132 kr/gram
 • Dieseltillägg – 13,52 kr/gram
 • Miljötillägg för diesel – 250 kr/år

Om klimatbonusen

För fordon som släpper ut 50 gram/km och mindre utgår en klimatbonus, förutsatt att bilden inte byter ägare inom sex månader och att det finns pengar kvar i budgeten. Riksdagen tar löpande beslut om klimatbonuspengar, på förslag från regeringen.

Så här funkar klimatbonusen:

 • Utgår enbart till fordon som inte kostar mer än 700 000 kr
 • Fordon med noll koldioxidutsläpp får 70 000 kr
 • Fordon som släpper ut mellan 1 och 50 gram/km får mellan 19 700 och 5 000 kr
 • Fordon med gasdrift får 10 000 kr

Aviserade ändringar 2023

Från och med 1 januari 2023 kommer klimatbonusen utgå med följande belopp:

 • Fordon med noll koldioxidutsläpp får 50 000 kr
 • Fordon som släpper ut mellan 1 och 50 gram/km får mellan 9 833 och 5 000 kr
 • Fordon med gasdrift får 10 000 kr
För fordon som tagits i bruk tidigare ska beräkningarna göras enligt de regler som gällde när fordonet sattes i trafik.

Tips!

Hämta ut bilen så tidigt som möjligt i månaden, så får du ”fler dagar för pengarna” när det gäller förmånsvärdet. Byter du bil spelar det ingen roll när du tar ut den – du belastas med förmånsvärdet för den bil du har haft längst tid första månaden.