Miljözon klass 3 – införs 31 december 2024

19 apr 2024

EU-kommissionen har efter genomförd granskning meddelat att Stockholms Kommun inför miljözon 3 i Stockholms innerstad, beslutet strider inte mot den fria rörligheten. Miljözon 3 i Stockholm avser ett område innanför Kungsgatan, Sveavägen, Hamngatan och Birger Jarlsgatan. Inom området tillåts enbart bilar som drivs uteslutande med el, bränsleceller eller gasfordon med utsläppsklass Euro 6. För tunga lastbilar tillåts även laddhybrider med utsläppsklass Euro 6.

Transporter och taxi som inte uppfyller kraven är inte tillåtna.

Vissa typer av fordon är undantagna, bland annat fordon som används i yrkesutövning av en polisman eller någon annan anställd tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller övrig räddningstjänst. Även fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut.

Miljözon 3 i Stockholm träder i kraft den 31 december 2024 och en utvidgning av zonen utreds och beslutas under första halvåret 2025.

Mer information om införande och regelverk finns på https://trafik.stockholm/trafiksakerhet-trafikregler/miljozoner/miljozon-klass-3/

Karta över de område som omfattas:

Karta över de område som omfattar miljözon klass 3