Klimatpremie för Lätta lastbilar som enbart drivs med el

15 feb 2024

Från den 13 februari gäller tillämpning av förordning 2020:750 som möjliggör en klimatpremie till stöd för inköp av Lätta ellastbilar som drivs enbart med el. Systemet med klimatpremien är bestämt att gälla från den 13 februari 2024 till den 1 oktober 2025.

Klimatpremien är maximerad i en fallande skala beroende på när ansökan inkommer till Energimyndigheten och räknas fram som 30 procent av mellanskillnaden i pris för den stödberättigade lätta lastbilen i förhållande till jämförbart fordon som drivs med konventionella drivmedel, exempelvis diesel eller fordonsgas.

  • Beviljade ansökningar 13/2-24 – 31/12-24 kan maximalt få 50.000 kr i premie
  • Beviljade ansökningar 1/1-25 – 30/6-25 kan maximalt få 40.000 kr i premie
  • Beviljade ansökningar 1/7-25 – 30/9-25 kan maximalt få 30.000 kr i premie

Exakt information om hur klimatpremien är utformad finns på Energimyndighetens hemsida där vägledning för Lätta ellastbilar kan laddas ner.

När den Lätta ellastbilen finansieras via leasing skall ansökningarna hanteras av leasingbolaget varför följande rutin är oerhört viktigt att följa för att inte förlora rätten till klimatpremien.

  • Enligt regelverket måste ansökan till Energimyndigheten göras innan fordonet beställs från leverantören. Viktigt att leasingkunden inte själv gör någon form av beställning till leverantören.
  • AutoPlan kommer att ansöka om klimatpremie för samtliga Lätta ellastbilar och måste därför få information om jämförbart fordon.
  • Om leverans av fordonet försenas måste detta meddelas till AutoPlan då ansökan måste uppdateras med den informationen.
  • Klimatpremien betalas tidigast ut sex månader efter det att fordonet ställts på i Transportstyrelsens fordonsregister. Utbetalningen förutsätter att det fortfarande finns medel avsatt i systemet.
  • När AutoPlan erhåller klimatpremien sänks baspriset på fordonet och samtliga leasingavgifter räknas om på samma sätt som tidigare system med klimatbonus.

Eventuella frågor med anledning av ovan skickas med fördel till er ordinarie kontaktperson inom AutoPlan. Vi besvarar frågor och hanterar de nya ansökningarna så fort som möjligt.