God Jul och Gott Nytt år!

20 dec 2023

Hej!

Året närmar sig sitt slut och förhoppningsvis kommer vi alla snart att gå på välförtjänt julledighet. Vi på AutoPlan vill passa på att önska dig en riktigt god jul, och samtidigt passa på att summera bilåret som gått samt informera vad som är bra att känna till inför det nya året.  

Elektrifieringen – en trend som fortsätter

Antalet nyregistreringar på bilmarknaden under 2023 ser ut att nå samma nivå som under 2022. Innan årets slut beräknas det ske totalt 280 000 nyregisteringar. Av alla dessa kommer cirka 60 procent vara laddbara bilar. Antalet elbilar fortsätter med andra ord att öka och har dessutom gått förbi laddhybriderna i antal.  

Elektrifieringen är en stark trend som vi bedömer håller i sig, om än i lite långsammare takt då klimatbonusen försvunnit. Att biltillverkarna i snabb takt ställer om från fossilt till el, i kombination med nya regler om redovisning av hållbara lösningar i enlighet med EU:s taxonomi, driver också utvecklingen mot el. Utbyggnaden av laddstationer fortsätter dessutom i högt tempo, vilket också kan bidra till att fler väljer att skaffa en elbil. 

Vi ser samma trender. Hos oss på AutoPlan utgör andelen nya elektrifierade bilar 72 procent, varav drygt 47 procent är elbilar. Vi vill vara med och driva utvecklingen mot el och utvecklar fortlöpande lösningar för hantering av betalningar bland annat, avseende el som drivmedel. 

Företagsbilar fortsätter att öka 

Under året som gått har företagsbilarna fortsatt öka i antal, medan privatbilarna minskat jämfört med föregående år. Att företagsbilarna ökar beror sannolikt på det ökade ränteläget och att hushållen dragit ner på sin konsumtion – vilket är helt i linje med Riksbankens förhoppning.  

Den starka företagsmarknaden i allmänhet, och ökningen av laddbara bilar i synnerhet, beror troligtvis på borttagandet av klimatbonusen som skedde 9 november 2022. På grund av förändringen beställdes många bilar innan detta datum, bilar som nu levereras. 

Inför 2024 

Förmånsbeskattning av el vid laddning på arbetsplatsen borttagen  

Utöver ändring i klimatbonusen har Riksdagen även beslutat att ta bort förmånsbeskattning av el vid laddning på arbetsplatsen under perioden 1 juli 2023 till 30 juni 2026.  

Förslag om ändrad inblandning av biodrivmedel  

Regeringen har aviserat ett förslag om ändrad inblandning av biodrivmedel, det vill säga reduktionsplikten. Det senare bedöms sänka drivmedelspriset vid pump. 

Förmånsvärden 2024

Inför 2024 gäller att förmånsvärdet ökar då såväl prisbasbelopp som statslåneränta ökar jämfört med 2023. Prisbasbeloppet är bestämt till 57.300 kr (52.500 kr, 2023) och statslåneräntan bestämdes för veckan som omfattar den 30 november till 2,62 % (1,94 % 2022). En elbil med ett förmånsgrundande belopp om 409.150 kr får ett förmånsvärde på 81.762 kr jämfört med 78.421 kr 2023, en ökning med 4,3 % eller 278 kr mer i kostnad/månad före skatt för den anställde.  
 
Avslutningsvis, kör försiktigt i halkan och tänk på att gå igenom bilen inför vinterns resor. Vid frågor eller funderingar, välkommen att höra av dig till din kontaktperson hos oss. Vi är bemannade som vanligt i mellandagarna och efter julhelgen.

God jul önskar vi på AutoPlan!